Problémy v liekovej politike na Slovensku

Peter Goliaš
INEKO, jún 2008

Autor má ekonomické, a nie medicínske vzdelanie, preto sa dopredu ospravedlňuje za prípadné nepresnosti v medicínskej terminológii.
Za cenné postrehy a pripomienky ďakuje Eugenovi Jurzycovi, riaditeľovi INEKO.

Tento dokument vznikol v rámci projektu INEKO a Dôvery Holding a.s. zameraného na informovanie o zdravotníctve prostredníctvom internetového portálu www.i-health.sk.


Dokument obsahuje súhrn hlavných problémov v liekovej politike na Slovensku s odporúčaniami INEKO na ich riešenie. Problémami označujeme zdroje neefektívnosti, ktoré sa v systéme nachádzajú. Cieľom dokumentu je zamerať diskusiu o liekovej politike na presnejšie pomenovanie hlavných problémov a možných riešení tak, aby prispeli k efektívnejšiemu použitiu verejných aj súkromných zdrojov na lieky.

Obsah
Zhrnutie
Kapitola 1: Motivácie hlavných hráčov
Kapitola 2: Spotreba liekov
Kapitola 3: Individuálna regulácia maximálnych cien
Kapitola 4: Plošná regulácia maximálnych cien
Kapitola 5: Regulácia obchodných marží
Kapitola 6: Rozhodovanie o úhradách za lieky z verejných zdrojov
Kapitola 7: Informácie o liekoch na internete
Kapitola 8: Platobná neschopnosť zdravotníckych zariadení
Kapitola 9: Predpisovanie a vydávanie liekov
Kapitola 10: Predaj voľnopredajných liekov
Referencie


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS