Referencie

Biehunek (2003): Biehunek Jaroslav, The Expected Effects of the EU Accession on the Pharmaceutical Industry in the Slovak Republic, International Centre for Economic Growth, Budapest, 2003

EGA (2004): European Generic Medicines Association, Generic Market Shares in Europe in 2004, Internal Survey

Eurostat (2007): Pharmaceutical products - comparative price levels in 33 European countries in 2005, Statistics in Focus – Economy and Finance, Eurostat, 2007

HN (2008): Hospodárske noviny 12.5.2008, Niektoré lieky zmiznú z trhu

HPI (Newsletter Into Balance 6/2007): Priestor na úsporu stoviek miliónov korún: Dôsledná cenová regulácia liekov, Health Policy Institute, Newsletter Into Balance, jún 2007

HPI (Newsletter Into Balance 4/2007): Opúšťa Slovensko referenčný systém úhrad v liekovej politike?, Health Policy Institute, Newsletter Into Balance, apríl 2007

HPI (Newsletter Into Balance 8/2006): Netransparentný návrh kategorizácie k 1.10.2006, Health Policy Institute, Newsletter Into Balance, august 2006

OECD (2007, Sweden): Mo?se Pierre, Docteur Elizabeth, Pharmaceutical Pricing an Reimbursement Policies in Sweden, OECD Health Working Papers, 2007

OECD (2007): OECD Health Data, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, 2007

OECD (2008): Kaló Zoltán, Docteur Elizabeth, Mo?se Pierre: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Slovakia, OECD Health Working Papers, February 2008

Mazag (2007): Mazag Jan, Segeč Andrej, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information, SLOVAKIA, Pharma Profile, Final version, June 2007, Commissioned by European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General and Austrian Ministry of Health, Family and Youth, 2007

Trend (2005): Trend 4.10.2005, Regulácia marží: prínos nejasný

.týždeň (2008): .týždeň 16.6.2008, Tretí rozmer plochy

Vláda SR (2008): Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31.12.2007, Vláda SR, máj 2008

Zákon č. 140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS