2008

Sedem krokov pre zdravotníctvo
1. Spresniť definíciu, na čo majú pacienti nárok z verejného poistenia 2. Podporovať nepovinné poistenie a zavedenie sporivých účtov 3. Obnoviť jednorazové poplatky 4. Zmeniť zdravotné odvody na zdravotnú daň, výber dane previesť na daňové úrady 5. Podporovať súťaž medzi poisťovňami a nemocnicami, využívať motivačný vplyv zisku a súkromného vlastníctva 6. Zvyšovať transparentnosť a zlepšovať informovanosť pacientov 7. Vypracovať stratégiu zabezpečujúcu dlhodobú udržateľnosť financovania
Dátum: 16.12.2008
 
Zdravotná daň
V súčasnosti je u nás počet samostatne zárobkovo činných osôb približne päťnásobne nižší než počet zamestnancov, pričom zaplatia na daniach sedemnásobne menej. Na odvodoch do zdravotných poisťovní však zaplatia až trinásťkrát menej. Politicky by síce takéto opatrenie (t.j. presun výberu zdravotných odvodov do režimu daňových úradov) znamenalo stratu voličov, ktorí sa dnes dokážu vyhnúť príspevkom na zdravotníctvo, tá by však mohla byť kompenzovaná zrušením nepopulárneho ročného zúčtovania zdravotného poistenia, znížením byrokracie spojenej s nutnosťou korešpondencie až s piatimi poisťovňami, zvýšením prílivu peňazí do zdravotníctva, prípadne aj možným primeraným poklesom odvodových sadzieb.
Dátum: 08.12.2008
 
Štát verzus trh v zdravotníctve
Debata o tom, či je v zdravotníctve (resp. v ktorej jeho časti) efektívnejší štát alebo trh, je pre úspech reformy zdravotníctva na Slovensku kľúčová... Štát má zabezpečiť primerané rozloženie rizika a zdravotnú starostlivosť pre chudobných. Vo zvyšku zdravotníctva môže fungovať trh.
Dátum: 03.11.2008
 
Zdravotníctvu by pomohla zásluhovosť
Jedným z kľúčových nedostatkov slovenského zdravotníctva je nízka zásluhovosť, čiže stav, keď prakticky neexistuje závislosť medzi tým, čo do systému zaplatíme a čo z neho dostaneme. Prináša to hneď niekoľko problémov: vzniká motivácia vyhýbať sa plateniu zdravotných odvodov, človek stráca zodpovednosť za vlastné zdravie, človek stráca motiváciu požadovať tovary a služby adekvátne zaplatenej protihodnote, človek stráca motiváciu optimalizovať vlastnú spotrebu, keďže všetko dostáva „zadarmo“.
Dátum: 12.09.2008
 
Zdravotné poistenie potrebuje viac súťaže
Pri slovách „súťaž v zdravotnom poistení“ zrejme mnoho nielen ľavicovo mysliacich ľudí vystraší „vyberanie hrozienok“, teda súťaž o zdravých a bohatých poistencov na úkor chorých a chudobných... Napriek tomu sa viaceré štáty (napr. Holandsko od roku 2006, Švajčiarsko, Singapur) snažia posilňovať súťaž nielen v dobrovoľnom, ale aj v povinnom zdravotnom poistení. Veria totiž, že súťažiace poisťovne v porovnaní so štátom dokážu lepšie motivovať poskytovateľov k zvyšovaniu efektívnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.
Dátum: 05.09.2008
 
Fauly štátu v zdravotnom poistení
Ak by vláda bola čestná (teda aj dlhodobo ekonomicky efektívna), kúpila by poisťovne od ich súkromných vlastníkov za trhovú cenu. Mnohé doterajšie kroky sú však dôkazom, že štát uprednostňuje fauly pred čestným prístupom. Bez náhrady škody totiž ukrajuje z práv vlastníkov, ktoré vyplývajú z ich investície do zdravotného poistenia.
Dátum: 04.08.2008
 
Krok k zoštátneniu zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby rozpočty všetkých (teda aj súkromných) zdravotných poisťovní schvaľovala vláda, a aby sa zvýšilo prerozdeľovanie medzi poisťovňami z 85% vybraného poistného na 95%. Podľa názoru INEKO sú oba návrhy v súlade s cieľom vlády centralizovať a zoštátniť zdravotné poistenie. Ak sa ich podarí presadiť, vzdialime sa od možnosti zaviesť súťaž v tej časti zdravotníctva, kde je výhodnejšia, než štátne riadenie.
Dátum: 31.07.2008
 
Ktoré lieky majú byť "zadarmo"?
Slovensko je pri preplácaní top liekov z verejných zdrojov podstatne štedrejšie ako Česko. Pri porovnaní 20 liekov s najväčším podielom na trhu vo finančnom vyjadrení tak v SR, ako aj v ČR sme zistili, že slovenské zdravotné poisťovne platia v priemere takmer o pätinu vyššie úhrady ako české.
Dátum: 25.07.2008
 
Ako štát ne/informuje o liekoch
Keď švédska organizácia Health Consumer Powerhouse vlani hodnotila zdravotnícke systémy v 29 európskych krajinách, Slovensko obsadilo 23. miesto. Z celkového počtu 27 indikátorov sme zlyhali v šestnástich. Jedným z nedostatkov bolo, že nemáme laikom zrozumiteľný zoznam liekov.
Dátum: 15.07.2008
 
Kam sa pohlo zdravotníctvo za dva roky?
Zdravotníctvo je zatiaľ jedinou oblasťou, kde sa vláde darí rúcať predošlé reformy a presadzovať vlastný pohľad na usporiadanie spoločnosti. Je preto zaujímavé sledovať výsledky práce vlády v tomto sektore. Získame tak aspoň približný obraz o tom, ako môže vyzerať celá krajina, ak vláda bude úspešná v plnení svojich zámerov.
Dátum: 10.07.2008
 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS