Ako štát ne/informuje o liekoch

Na internete chýbajú prehľadné údaje o cene a účinku liekov

(článok bol 14.7.2008 zverejnený na serveri eTrend.sk)

Keď švédska organizácia Health Consumer Powerhouse vlani hodnotila zdravotnícke systémy v 29 európskych krajinách, Slovensko obsadilo 23. miesto. Z celkového počtu 27 indikátorov sme zlyhali v šestnástich. Jedným z nedostatkov bolo, že nemáme laikom zrozumiteľný zoznam liekov.

Na čo je takýto zoznam dobrý? Ak si má pacient vybrať správny liek, musí jednoducho vedieť, čo ho bude stáť a aký bude mať účinok. Tieto informácie si následne musí porovnať s inými podobne účinnými liekmi. Ak ich pacient nemá, je odkázaný na odporúčania lekára, resp. lekárnika. Ani tí však nemusia mať prehľad o tom, ktorý liek je pre pacienta najlepší vzhľadom na jeho cenu. Nemusia mať ani motiváciu predpísať či vydať mu ten najlepší liek, ale napríklad liek, za ktorý dostanú čo najväčšie výhody od firiem predávajúcich lieky. Prípadne liek, za ktorý dostanú čo najviac peňazí od zdravotnej poisťovne.

Podobne ako pacient, aj daňový poplatník musí mať informácie o účinku lieku a jeho alternatív, aby vedel zhodnotiť, aká suma sa má použiť na jeho hradenie z verejných zdrojov. Bez správnych a ľahko dostupných informácií hrozí, že sa súkromné aj verejné zdroje používané na nákup liekov míňajú neefektívne.

Ako teda informujeme o liekoch na Slovensku? Skúste najskôr navštíviť internetovú stránku ministerstva zdravotníctva. Asi nie je ťažké objaviť v jej strednej časti linku na „Zoznam liečiv a liekov s účinnosťou od 1.7.2008“. Pod ňou sa však skrýva celý rad súborov, ktoré zrejme odradia väčšinu ľudí od ďalšieho hľadania. Ak sa chcete dostať ďalej, mali by ste kliknúť na excelovský súbor s názvom „časť_A_zoznam.xls“. Otvorí sa vám zoznam všetkých viac ako 5-tisíc kategorizovaných liekov v SR zoradených podľa účinnej látky s rôznymi informáciami, napr. o cene, úhrade zdravotnej poisťovne, doplatku pacienta. Aby ste zoznamu aspoň trochu porozumeli, musíte sa o jednu úroveň vrátiť a otvoriť si prílohu „časť_C_vysv_skr.xls“, kde sú vysvetlené používané skratky. Ak hľadáte informácie o účinku jednotlivých liekov, bohužiaľ, tu ani nikde na stránke ministerstva zdravotníctva ich nenájdete.

Pre porovnanie teraz navštívte stránku českého ministerstva zdravotníctva, alebo povedzme austrálsku databázu liekov. Ak na to nemáte čas či chuť, verte, že tieto stránky sú oveľa viac „user friendly“.

Slovenský internet ale ponúka aj na pohľad komfortnejšie zoznamy liekov, ako napríklad stránka www.nobel.sk alebo stránka Slovenského ústavu kontroly liečiv: http://www.sukl.sk (vyhľadávanie v databáze liekov a zdravotníckych pomôcok). Nájdete tu zoznamy všetkých liekov registrovaných v SR s možnosťou vyhľadávania, s uvedením príbalového letáku informujúcom o účinku lieku, ako aj s možnosťou vyhľadať náhradné lieky. Ak však hľadáte informáciu o cene lieku, výške úhrady z verejných zdrojov, alebo doplatku pacienta, tu ich nenájdete. Hádam najkomplexnejšie informácie ponúka stránka www.liekinfo.sk, kde sú informácie o účinku aj o cene lieku. Problémom však je, že v databáze nájdete aj neaktuálne údaje a že tu chýba možnosť vyhľadávať náhradné lieky.

Na Slovensku teda naozaj neexistuje laikom zrozumiteľný zoznam liekov, v ktorom by si pacient mohol vyhľadať lieky potrebné pre liečenie danej choroby s informáciou o ich účinku, cene a výške doplatku, ako aj s možnosťou vyhľadať a porovnať tieto údaje s náhradnými liekmi. Existujúce databázy sú buď ťažko dostupné, málo prehľadné, náročné na orientáciu (keďže obsahujú množstvo odborných informácií), alebo v nich chýbajú, resp. sú neprehľadné dôležité informácie. V jednom z prvých krokov na zlepšenie by si preto mohlo ministerstvo zdravotníctva zobrať príklad od svojich českých alebo austrálskych kolegov a prepracovať vlastný zoznam kategorizovaných liekov tak, aby bol viditeľný na webe a zrozumiteľný aj pre bežného človeka. Ak chce hrať štát aktívnejšiu úlohu v zefektívňovaní zdravotníctva než doposiaľ, tu má jednu z dobrých príležitostí.

Pre viac informácií pozri: Problémy v liekovej politike na Slovensku

Zapísal: Peter Goliaš, 15.7.2008

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS