Zaujalo nás 2012

Poradca českého ministra zdravotníctva o HTA: Čo nemeriame, ani neriadime

Proces hodnocení zdravotnických technologií bude vstupovat do našeho zdravotnictví postupně a s ním i hledání odpovědí na dosud pomíjené otázky. Jednou z nich je třeba už zmíněné nastavení hranice ochoty platit v podmínkách České republiky a nakládání s ní. Téma jak pro etickou komisi ministerstva zdravotnictví, tak pro opravdu veřejnou diskusi. Hodnocení zdravotnických technologií nás posune více k racionalitě, k důrazu na měřitelnost a srovnatelnost výstupů a ve svém důsledku i k vyšší kvalitě řízení zdravotnictví jako systému. Neb co neměříme, tak ani neřídíme.


 
Riaditeľ FNsP Žilina: Platy žilinských lekárov sú nadpriemerné, pritom sú neefektívni

Za prepúšťaním lekárov v žilinskej fakultnej nemocnici sú podľa jej riaditeľa Štefana Voláka ich nadpriemerné platy a slabá či neefektívna výkonnosť, čo by podľa Voláka už v januári viedlo k zatváraniu celých oddelení. Aj preto musel pristúpiť k prepúšťaniu.


 
OECD: Výdavky na zdravotníctvo v EÚ klesli, v SR stúpli

Zatiaľ čo v EÚ výdavky na zdravotníctvo per capita prvýkrát od roku 1975 klesli, na Slovensku rekordne stúpajú.


 
TIS: Ako slovenské nemocnice nakupujú miliónové CT-prístroje

„Keď sa o tendri dozviem až z Vestníka verejného obstarávania, nemá už ani zmysel podávať ponuku,“ hovorí jeden z hŕstky dodávateľov CT-éčiek na Slovensku. „Takmer všetky súťaže sú na niekoho našité. Keď si prečítam kritériá obstarávania, väčšinou hneď viem, na koho.“


 
Diskusia o unitárnom systéme a meraní efektívnosti zdravotníctva

Tomáš Szalay, analytik inštitútu HPI a Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finačnej politiky MF SR diskutovali o unitárnom systéme zdravotného poistenia a o meraní efektívnosti zdravotníctva v relácii televízie TA3 Analýzy a trendy.


 
HPI: Jedna poisťovňa: nepoctivá argumentácia

Vládny návrh na vytvorenie systému s jedinou zdravotnou poisťovňou neodpovedá na základnú otázku: prečo je potrebná takáto zmena? Čo dostaneme za vysoké transakčné náklady tejto zmeny my, občania, pacienti, poistenci, poskytovatelia?


 
Zaujalo nás: Zachránia lekári štátny rozpočet?

Ak Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast a Zdravita podnecujú detských a všeobecných lekárov, aby nepodpísali zmluvy, podnecujú ich k porušovaniu zákona. Na druhej strane však i Všeobecná zdravotná poisťovňa porušuje zákon, lebo neuzavrela zmluvy s lekármi.


 
Zaujalo nás: Lékař-rekordman má 6,2 úvazku

V českých nemocnicích není výjimkou, že lékaři mají více než dva úvazky. Ale jeden doktor z vinohradské fakultní nemocnice oficiálně pracuje více jako šest kolegů - na 6,2 úvazku.


 
Zaujalo nás: Vyžadujem fér hru. Od všetkých

Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne: “Podľa mňa najväčším problémom zdravotníctva nie sú financie. Skôr tam chýba poriadok a vôľa hovoriť si pravdu…. Mám vážne výhrady k dvom veciam: k manažérskym schopnostiam a zručnostiam riaditeľov nemocníc a aj ich hodnotovému nastaveniu – opäť nehovorím všeobecne, ale mám konkrétne skúsenosti. Považujem za neprijateľné, aby riaditeľ sám sebe niečo prenajímal. Absolútne nechápem, ako to môžu tolerovať napríklad poslanci VÚC, kolegovia či zamestnanci. Zásadne nie. Ak som raz v orgánoch Sociálnej poisťovne, nikdy sa nemôžem objaviť ako jej dodávateľ, takéto veci sa nesmú diať. Aj keby to bolo hneď ako výhodné, je to na hrane etiky."

Dátum: 7.3.2012


Zdroj: TREND, 7.3.2012
 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS