Knižnica: Zdravotné poistenie

Voluntary Health Insurance in the European Union

Elias Mossialos, Sarah Thomson
European Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health and Social Care (London School of Economics and Political Science), 2004

V EÚ je nizky podiel výdavkov dobrovoľného poistenia na celkovových výdavkoch na zdravotníctvo. K intenzívnejšiemu využívaniu dobrovoľného poistenia by viedlo umožnenie výstupu z povinného poistenia pre vybrané skupiny poistencov, ako aj rozšírenie služieb určených pre dobrovoľné poistenie.

 
Knižnica: Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems

Francesca Colombo, Nicole Tapay:, OECD Health Working Papers No. 15, OECD, 2004

Štúdia analyzuje skúsenosti so súkromným zdravotným poistením v štátoch OECD. Súkromné zdravotné poistenie tvorí v priemere iba malú časť výdavkov na zdravotníctvo. Napriek tomu v tretine členských krajín pokrýva najmenej 30% obyvateľov. Pozitívom súkromného poistenia je, že prinieslo dodatočné financie, pestrejší výber pre spotrebiteľa a pružnejšie napĺňanie jeho potrieb.

 
Knižnica: The Swiss and Dutch Health Insurance Systems: Universal Coverage and Regulated Competitive Insurance Markets

Robert E. Leu, Frans F. H. Rutten, Werner Brouwer, Pius Matter, and Christian Rütschi
The Commonwealth Fund, January 2009

Štúdia ponúka prehľad o zdravotnom poistení vo Švajčiarsku a Holandsku. Obe krajiny majú univerzálny systém, v ktorom je každý obyvateľ povinný uzavrieť zdravotné poistenie s jednou zo súkromných poisťovní, ktoré súťažia na regulovaných trhoch. Štát definuje základnú starostlivosť, ktorú poistenie musí zabezpečiť a dotuje náklady na platenie poistného pre ľudí s nižším príjmom. Oba systémy sa vyznačujú dobrými výsledkami zdravia a širokým pokrytím aj pre chudobnejšie vrstvy spoločnosti.

 
Knižnica: Private Health Insurance in France

Thomas C. Buchmueller, Agnes Couffinhal
OECD Health Working Papers No. 12, OECD, March 2004

Francúzsko má v OECD tretí najvyšší podiel súkromného poistenia pri financovaní zdravotníctva (vyšší má len USA a Holandsko). Na rozdiel od iných štátov, súkromné poistenie vo Francúzsku neslúži na preskočenie čakacích radov vznikajúcich vo verejnom zdravotníctve, ani na zabezpečenie prístupu k najlepším poskytovateľom. Namiesto toho sa zameriava na finančné krytie doplatkov za tovary a služby financované prevažne z verejných zdrojov, ale tiež na finančné krytie zubnej alebo očnej starostlivosti.

 
Knižnica: The Slovak Health Insurance System and the Potential Role for Private Health Insurance: Policy Challenges

Francesca Colombo, Nicole Tapay
OECD Health Working Papers No. 11, OECD, March 2004

Na Slovensku je väčšina výdavkov na zdravotníctvo financovaná z verejných zdrojov, zvyšok tvoria súkromné priame platby. Súkromné poistenie neexistuje. Ak má byť zavedené súkromné poistenie, je potrebné jasne definovať služby, ktoré majú byť poistené povinne a ktoré dobrovoľne, ako aj právne oddeliť subjekty poskytujúce povinné a dobrovoľné poistenie.

 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS