Knižnica: Zdravotnícke systémy rôznych štátov

Prehľad zdravotníckych systémov vyspelých krajín sveta

International Profiles of Health Care Systems, 2012

Americká nadácia Commonwealth Fund zverejnila koncom novembra analýzu, ktorá prehľadným spôsobom popisuje 15 svetových zdravotníckych systémov: Austrália, Kanada, Dánsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Island, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a USA.

 
Zdravotnícke systémy rôznych štátov

The Health Care Systems in Transition
Health Systems in Transition (HiT), Country Profiles, European Observatory on Health Systems and Policies, The World Health Organisation
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ponúka prehľady o zdravotníckych systémoch jednotlivých členských štátov vrátane popisu systémov financovania a zavádzaných reforiem. Cieľom je poskytnúť tvorcom politík a analytikom detailné a porovnateľné informácie o jednotlivých systémoch a podporiť tak zavádzanie reforiem v zdravotníctve.

 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS