Knižnica: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Gesundheit! (o problematike cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti v EÚ)

Stockholm Network, Newsletter 7/2010
Hlavnou témou publikácie je problematika a diskusia cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a jeho regulácia v normách EÚ. Základnou otázkou zostáva, či a v akom rozsahu a pri akej starostlivosti majú mať občania EÚ právo na jej poskytnutie aj v inom členskom štáte a ako sa majú nastaviť podmienky pre jej preplácanie domovským zdravotníckym systémom. Legislatíva EÚ je nútená jasne určiť podmienky nároku občanov EÚ na  poskytovanie a preplácanie zdravotnej starostlivosti za hranicami domovského štátu.

 
In Vejle patients take blood tests themselves – at home. It saves lives every year

Nadia Louise Kristensen
Focus Denmark No.3, October 2010

Vo viacerých dánskych nemocniciach testujú robotické zariadenia, ktoré budú v blízkej budúcnosti schopné samostatne pacientom napríklad odobrať krv či nasadiť intravenóznu kanylu pre infúziu. Už teraz učia ľudí s problémami zrážanlivosti krvi a cukrovkou, ako si môžu sami doma vykonať jednoduchý krvný test, ktorý zariadenie ihneď vyhodnotí, údaje spolu s možným komentárom pacienta príslušný počítačový program zašle doktorovi a vypočíta primerané dávkovanie liečiva pre pacienta. Okrem záchrany životov v dôsledku včasnej a primeranej medikamentóznej liečby majú takéto moderné zariadenia tiež za následok zefektívnenie poskytovania a lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Kým doposiaľ stihol lekár vyšetriť a následne upraviť liečbu maximálne 6 pacientom, ktorí ho navštívili za hodinu v ambulancii, po zavedení samoobslužných krvných testov tak môže poskytnúť svoje odborné rady online aj 20-30 pacientom za hodinu. Ušetrený čas tak môže venovať liečbe skutočne závažných a akútnych stavov.

 
Can For-Profit Benefit Swedish Healthcare?

Commission on Profit or Not-for-Profit in the Swedish Health System, Stockholm, Sweden, November 2002

Plánované zákroky s jednoznačnou diagnózou, ktorých cena a kvalita sa dajú ľahko merať a porovnávať, to je oblasť vhodná pre otvorenie trhu aj pre poskytovateľov orientovaných na tvorbu zisku. Tí môžu svojimi inovatívnymi procedúrami uspokojiť vysoké nároky pacientov pri optimalizácii nákladov, čo zvyšuje efektívnosť celého zdravotníctva. Naopak, akútnu zdravotnú starostlivosť, vysoko špecializované a komplikované zákroky, kde je asymetria informácií príliš vysoká, je vhodnejšie realizovať na neziskovom princípe.

 
The Remuneration of General Practitioners and Specialists in 14 OECD Countries: What are the Factors Influencing Variations acro

Rie Fujisawa and Gaetan Lafortune
OECD Health Working Papers No. 41, OECD, December 2008

Štúdia porovnáva platy lekárov v 14 štátoch OECD. Lekári majú vyššie platy zvyčajne tam, kde pracujú ako samo-zamestnané osoby a sú odmeňovaní za konkrétne služby, teda nie fixne. Štúdia tiež ukazuje, že platy lekárov v Maďarsku a Českej republike (Slovensko štúdia nezahrnula) sú výrazne nižšie v porovnaní s inými štátmi. V prepočte na USD podľa parity kúpnej sily napríklad českí všeobecní lekári zarábajú 38% priemeru za všetky skúmané štáty a špecialisti len 22%. Nízke platy potvrdzuje aj porovnanie v pomere k priemernej mzde. Českí všeobecní lekári zarábajú 2,4-násobok priemernej mzdy v krajine a špecialisti len 1,9-násobok. Priemer za všetky skúmané štáty je pritom 2,9-násobok pre všeobecných lekárov a 3,9-násobok pre špecialistov. Zaostávanie je tak najzreteľnejšie v prípade lekárov-špecialistov.

 
The Supply of Physician Services in OECD Countries

Steven Simoens, Jeremy Hurst
OECD Health Working Papers No. 21, OECD, January 2006

There are signs that a higher density of physicians is found in countries which have left the supply of physicians mainly to the market (incl. Slovakia) whereas lower density is found in countries which have planned the intake to medical schools centrally over many years.
 
Tackling Excessive Waiting Times for Elective Surgery: A Comparison of Policies in Twelve OECD Countries

Jeremy Hurst, Luigi Siciliani
OECD Health Working Papers No. 6, OECD, July 2003

At worst, waiting times can lead to deterioration in health, loss of utility and extra costs. However, one surprising result is that there is little evidence of health deterioration from a review of studies of patients waiting for a few months for different elective procedures across a range of countries. Moreover, such patients are quite tolerant of short and moderate waits, although the general public often expresses more concern about waiting.
 
Explaining Waiting Times Variations for Elective Surgery across OECD Countries

Luigi Siciliani, Jeremy Hurst
OECD Health Working Papers No. 7, OECD, October 2003

There is a clear negative association between waiting times and capacity, either measured in terms of number of beds or number of practising physicians. Analogously, a higher level of health spending is also systematically associated with lower waiting times. Also, evidence from this and other studies suggests that fee-for-service remuneration for specialists, as opposed to salaried remuneration, is negatively associated with the presence of waiting times.
 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS