Prednášky INEKO

Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve

Analytik INEKO Dušan Zachar predstavil na TREND konferencii Digital Hospital prvé zistenia z projektu Kvalitnejšie dáta v zdravotníctve. Zistili sme, že spomedzi susediacich krajín má Slovensko v databáze OECD najmenej kompletné datasety. Je pravdepodobné, že pri niektorých skupinách liekov sú slovenské dáta o ich spotrebe nadhodnotené. Pri mnohých nemocniciach reportujú niektoré zdravotné poisťovne v rámci indikátorov kvality nereálne vysoké miery reoperovanosti. Je otázne, či dôvodom toho je nesprávne hlásenie nemocníc, rigidný nemocničný informačný systém alebo samotný výpočet indikátora zo strany poisťovní.

 
Transparentnosť a verejná kontrola v zdravotníctve

Dušan Zachar prednášal 17.5.2015 na seminári Moderné zdravotníctvo, ktorý zorganizovala Asociácia UNIVERSUM v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Jeho prednáška sa týkala nutnosti zvyšovať v zdravotníctve transparentnosť (verejného obstarávania, cien, dát o kvalite zdravotnej starostlivosti) a následnú verejnú kontrolu ako odpoveď na vysokú informačnú asymetriu, ktorá sťažuje hľadanie čo najefektívnejšieho využívania obmedzených verejných zdrojov. Neefektívnosť spôsobuje horšie zdravie a niekedy aj smrť ľudí.

 
Ako merať kvalitu a efektívnosť slovenských nemocníc
Na Slovensku nie je k dispozícii užívateľsky priateľský a dostatočne podrobný zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na ktorom by boli k dispozícii informácie o ich efektívnosti a kvalite, a v ktorom by sa dali poskytovatelia porovnať podľa zvolených parametrov. Ak laická a odborná verejnosť nemá tieto informácie, nedokáže vyvinúť dostatočný tlak na zvyšovanie efektívnosti, kvality a znižovanie korupcie v zdravotníctve. INEKO preto pracuje na vytvorení internetového portálu, kde verejnosť získa prístup k dostupným a zároveň relevantným parametrom kvality a efektívnosti nemocníc. S týmto procesom sú však spojené mnohé problémy a obmedzenia – od finančných, cez momentálnu (ne)existenciu, dostupnosť a robustnosť dát až po (ne)ochotu tieto dáta poskytovať.
Pozrite si prezentáciu, ktorá odznela na Health Care Forum (Fórum pre manažérov v zdravotníctve).
 
Trh zdravotného poistenia. Pluralita a súťaž?

Bratislava, 19.10.2012
Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO, prednášal študentom Health Management Academy na tému plurality verzus súťaže v zdravotnom poistení. Tu si môžete stiahnuť jeho prezentáciu.

 
Financovanie zdravotníctva v SR – popis, problémy a návrhy riešení

26.6.2009, Bratislava
Interaktívna diskusia s novinármi o systéme zdravotnej starostlivosti v SR, ktorú organizovala spoločnosť Health Management Academy, s.r.o., Bratislava.
Autor: Peter Goliaš, INEKO

Hlavným problémom slovenského zdravotníctva nie je nedostatok peňazí ani nízka spoluúčasť. Je ním nejasne definovaná solidarita, deravý odvodový systém, zlá správa podnikov, averzia k reformám a bariéry, ktoré bránia efektívnej súťaži. Medzi riešeniami by nemala chýbať ochrana pacientov pred neúnosnými výdavkami, jednotné pravidlá a transparentnosť pri platení odvodov, kvalitnejšie informácie o liečbe a jej poskytovateľoch, otvorené účtovníctvo poskytovateľov vo vzťahu k pacientovi a poisťovni, ako aj podpora súťaže s využitím transparentných foriem riadenia, zisku a súkromného vlastníctva.

 
Výsledky a problémy reformy zdravotníctva na Slovensku

27.11.2008, Brno
Medzinárodná konferencia „Sociální dopady reforem zdravotnictví v ČR a SR“ organizovaná zastúpením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR, Odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ČR a Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
Autor: Peter Goliaš, INEKO

Reforma zdravotníctva na Slovensku z rokov 2003-04 sa skončila na polceste. Boli zavedené marginálne poplatky, poisťovne sa zmenili na akciovky, malé a stredné nemocnice prešli na regionálnu samosprávu. Vláda však nepresadila presnejšiu definíciu solidarity, nedotiahla transformáciu nemocníc a pacienti nedostali lepšie informácie o kvalite poskytovateľov. Tieto výzvy tak ostávajú pre budúce reformy. Dôležité tiež bude posilniť úlohu dobrovoľného zdravotného poistenia, prípadne zaviesť sporivé účty, ako aj zlepšiť výber zdravotných odvodov. Nepopulárne dosahy zvyšovania spoluúčasti by vláda mala zmierňovať zavedením dostatočne dlhého prechodného obdobia pre ochranu najmä starších ľudí.

 
Odpočet plnenia vládnych sľubov v zdravotníctve

22.10.2008, Bratislava
Konferencia „Farmaceutický trh – čo ovplyvňuje spotrebu liekov“ organizovaná spoločnosťou Symsite Research, s.r.o.
Autor: Peter Goliaš, INEKO

Vláda zatiaľ neplní svoj relatívne kvalitný program pre zdravotníctvo. Podľa analýzy INEKO je totiž 18 sľubov z Programového vyhlásenia vlády splnených zatiaľ v priemere len na 38%. Vláda pritom neplní najmä svoje užitočné sľuby a plní populárne avšak pre krajinu škodlivé sľuby.

 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS