Štát verzus trh v zdravotníctve

Členka dozornej rady VšZP Eva Andrejčáková napísala do Zdravotníckych novín z 25.9.2008 článok s názvom „V zdravotníctve je pri regulácii nákladov efektívnejší štát“. Odvoláva sa pritom na recenziu knihy „Health Care at Risk: A Critique of the Consumer-Driven Movement“, ktorej autorom je Timothy S. Jost. Recenziu napísala americká profesorka sociológie Jill Quadagno.

Debata o tom, či je v zdravotníctve (resp. v ktorej jeho časti) efektívnejší štát alebo trh, je pre úspech reformy zdravotníctva na Slovensku kľúčová. Je preto dôležité, aby sme správne pochopili podstatné argumenty. Jostove názory sú v recenzii zhrnuté takto:

Jost believes that market competition should be used to control costs and improve quality "where competition is feasible" (p. 192). But he also believes that the government has the greatest capacity to spread the most health care risk and to ensure that health care is affordable for those least able to pay. Those aren’t functions most suited to markets.

Teda vo voľnom preklade asi takto:

Jost verí, že trh by mal slúžiť na kontrolu nákladov a zvýšenie kvality tam, „kde môže fungovať súťaž“ (str. 192). Zároveň ale verí, že vláda má najväčšiu schopnosť rozložiť zdravotné riziko a zaistiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých najchudobnejších. Tieto funkcie nie sú pre trh najvhodnejšie.

Čiže Jost nepíše nič o tom, že štát je pri regulácii nákladov efektívnejší v celom zdravotníctve, ako to nesprávne popísala pani Andrejčáková. Z uvedených záverov skôr vyplýva, že štát má zabezpečiť primerané rozloženie rizika a zdravotnú starostlivosť pre chudobných. Vo zvyšku zdravotníctva môže fungovať trh.

Zapísal: Peter Goliaš, 3.11.2008

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS