Ktoré lieky majú byť "zadarmo"?

Top lieky dotujeme podstatne vyššími sumami ako Česi

(článok bol 24.7.2008 zverejnený na serveri eTrend.sk)

Slovensko je pri preplácaní top liekov z verejných zdrojov podstatne štedrejšie ako Česko. Pri porovnaní 20 liekov s najväčším podielom na trhu vo finančnom vyjadrení tak v SR, ako aj v ČR sme zistili, že slovenské zdravotné poisťovne platia v priemere takmer o pätinu vyššie úhrady ako české. Pred plošným znížením cien v priemere o 7,4% platným od 1.7.2008 boli úhrady na Slovensku vyššie až zhruba o štvrtinu.Tento rozdiel pritom nemôže byť vysvetlený rozdielom v DPH na lieky, ktorá je v SR 10% a v ČR 9%.

Najväčšie rozdiely sa ukázali pri lieku proti depresii Cipralex a lieku proti bolesti Ibalgin. Za oba platia slovenské poisťovne takmer dvojnásobne viac ako české.

Liek

Balenie

ÚZP ČR
(SKK)

ÚZP SR
(SKK)

SR/ČR
(v %)

Cipralex

tbl flm 28x10 mg

354

697

+97%

Ibalgin 400

por tbl flm 100x400mg

64

123

+92%

ÚZP ČR – úhrada zdravotnou poisťovňou v Českej republike
ÚZP SR – úhrada zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike
Kurz CZK/SKK 1,261 platný k 26.6.2008.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotníctva SR, prepočet INEKO

Zaujímavé je aj porovnanie konečných cien (úhrada poisťovne + doplatok pacienta), podľa ktorého sú oba lieky na Slovensku výrazne drahšie. Pri Cipralexe je dokonca konečná cena v Česku v prepočte len 446 SKK, čiže menej ako úhrada, ktorú za liek platia slovenské poisťovne. Je preto pravdepodobné, že dotácia slovenských poisťovní je podstatne vyššia ako cena, za ktorú je možné liek umiestniť na trhu. To by znamenalo, že verejné zdroje nepoužívame efektívne. Alebo inými slovami, že by sme liek mohli dotovať nižšou sumou bez toho, aby pacient platil viac.

Liek

Balenie

KC ČR
(SKK)

KC SR
(SKK)

SR/ČR
(v %)

Cipralex

tbl flm 28x10 mg

446

765

+72%

Ibalgin 400

por tbl flm 100x400mg

150

175

+17%

KC ČR – konečná cena v Českej republike
KC SR – konečná cena v Slovenskej republike
Kurz CZK/SKK 1,261 platný k 26.6.2008.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotníctva SR, prepočet INEKO

Cipralex pritom nie je medzi top liekmi výnimkou. Slovenské poisťovne platia viac, ako je konečná cena v Česku, aj za liek na rakovinu hrubého čreva Eloxatin, rastový hormón Norditropin, liek na rakovinu prsníka Taxotere, liek na zníženie krvného tlaku Tarka, a ďalšie.

Liek

Balenie

KC ČR
(SKK)

ÚZP SR
(SKK)

SR/ČR
(v %)

Eloxatin

inf cnc sol 1x20 ml 5mg/ml

12425

19513

+57%

Cipralex

tbl flm 28x10 mg

446

697

+56%

Norditropin

sol inj 1x10 mg/1,5 ml

10024

13464

+34%

Taxotere

inf csl lqf 2ml/80mg+s

20369

25827

+27%

Herceptin

inf plv sol 1x150mg

23834

28558

+20%

Mabthera

500mg inf cnc sol 1x50ml

52024

62006

+19%

Tarka

cps 28x180 mg/2 mg

357

406

+14%

Copaxone

inj pso lqf 28x20mg

34712

38501

+11%

KC ČR – konečná cena v Českej republike
ÚZP SR – úhrada zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike
Kurz CZK/SKK 1,261 platný k 26.6.2008.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotníctva SR, prepočet INEKO

Je dobré, keď poisťovne platia za lieky viac? Ak platia zbytočne veľa, je to rovnaké mrhanie verejnými zdrojmi ako pri predražených tendroch napríklad na stavbu diaľnic. Potom treba tiež rozlišovať, o aké lieky ide. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré reguluje ceny liekov, by malo dbať na to, aby sa verejné zdroje míňali hlavne na spoločensky žiaduce lieky. Medzi ne možno zaradiť lieky, ktoré súčasne spĺňajú tieto kritériá: sú efektívne (t.j. také, pri ktorých je úžitok pre pacienta vzhľadom na cenu lieku čo najvyšší), sú finančne náročné, sú nevyhnutné pre záchranu života (resp. na liečenie vážnych chorôb), a ich potreba je vyvolaná nečakanou chorobou. Ministerstvo by malo vysvetliť, či aj lieky ako Cipralex a Ibalgin spĺňajú tieto kritériá adekvátne tomu, akú vysokú dotáciu majú z verejných zdrojov. A malo by tiež vysvetliť, či a prečo je pre Slovensko výhodnejšie dotovať najpredávanejšie lieky podstatne štedrejšie v porovnaní s Českom.

Nezohľadňovanie uvedených kritérií pri míňaní verejných financií (zrejme aj v dôsledku nedostatočnej kapacity štátu) je dnes jedným z rozhodujúcich problémov nielen liekovej politiky, ale celého zdravotníctva. Bez ohľadu na to, či v sektore pôsobia organizácie ziskové, alebo neziskové. V prípade liekovej politiky možno tento problém riešiť medzinárodnou spoluprácou a preberaním skúseností krajín, ktoré sa posudzovaniu liekov venujú dlhodobo (napríklad Švédsko posudzuje efektívnosť už od roku 2003), alebo ktoré sú nám podobné a preto má zmysel sa s nimi porovnávať (napríklad Česká republika).

Pre viac informácií pozri: Problémy v liekovej politike na Slovensku

Zapísal: Peter Goliaš, 25.7.2008

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS