Krok k zoštátneniu zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby rozpočty všetkých (teda aj súkromných) zdravotných poisťovní schvaľovala vláda, a aby sa zvýšilo prerozdeľovanie medzi poisťovňami z 85% vybraného poistného na 95%. Podľa názoru INEKO sú oba návrhy v súlade s cieľom vlády centralizovať a zoštátniť zdravotné poistenie. Ak sa ich podarí presadiť, vzdialime sa od možnosti zaviesť súťaž v tej časti zdravotníctva, kde je výhodnejšia, než štátne riadenie.

Návrhmi sa vláda vzďaľuje od splnenia vlastného cieľa zakotveného v programovom vyhlásení, ktorým je podpora nepovinného zdravotného poistenia. Predpokladom vzniku nepovinného poistenia je definovanie tých diagnóz a výkonov, ktoré nedokážeme udržateľným spôsobom financovať z verejných prostriedkov. Keďže to vláda nedokázala, snaží sa o plošné (ale menej efektívne) riadenie zdravotného poistenia štátom. Zdravotníctvo tak prichádza o peniaze zo súkromných zdrojov, ktoré doň mohli plynúť cez nepovinné poistenie.

Zvýšením prerozdeľovania vláda len krátkodobo získa prostriedky na financovanie ilúzie bezplatného zdravotníctva v neudržateľnom rozsahu. Prerozdeľovanie má pritom slúžiť na financovanie liečby napríklad ťažkých a drahých chorôb a nie na to, aby efektívnejšie poisťovne odovzdávali peniaze menej efektívnym.

Zapísal: Peter Goliaš, 31.7.2008

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS