Kapitola 10: Predaj voľnopredajných liekov

Problém:
Ako uvádza Biehunek (2003), podiel voľnopredajných liekov (t.j. liekov na ktoré netreba lekársky predpis) na celkovom predaji liekov klesol na Slovensku z 20% v roku 1996 na 11% v roku 2002. Podľa toho istého zdroja je v krajinách západnej Európy tento podiel 10%-30% (priemer EÚ  v roku 2001 bol 19%) s tendenciou jeho zvyšovania. Podiel voľnopredajných liekov klesol aj podľa ich počtu, a to z 15% v roku 1995 na 10% v roku 2006 (Mazag, 2007 - pozri tabuľku). Ľudia teda uprednostňujú lieky na predpis, z ktorých veľká časť je hradená zdravotnou poisťovňou, pred samoliečbou, ktorú musia zaplatiť z vlastného vrecka. O zaradení lieku medzi voľnopredajné lieky rozhoduje Slovenský ústav kontroly liečiv (SÚKL). Môže tak urobiť iba vtedy, ak ide o bezpečný a účinný liek, ktorý je na trhu dlhší čas, a nie je návykový, resp. vhodný na zneužitie. Predaj voľnopredajných liekov je možný len v lekárni. V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh, ktorý má od decembra 2008 umožniť pacientom objednať si lieky aj osobne, telefonicky, faxom, mailom alebo cez internet. Dodávka takto objednaných liekov by sa mala uskutočniť poštovou zásielkou. 

 


1995

2000

2005

2006*

Počet liekov spolu

16707

16554

16972

19693

Počet voľnopredajných liekov

2431

2425

1742

1889

Podiel voľnopredajných liekov

15%

15%

10%

10%

Zdroj: Mazag (2007)
* K novembru 2006.

Odporúčania:

  1. Podporovať konkurenčné prostredie zlepšením informovanosti pacientov o voľnopredajných liekoch a ich efektívnosti (pozri tiež Kapitolu 7).
  2. Zvýšiť počet voľnopredajných liekov a ich predaj rozšíriť napríklad do predajní potravín, čerpacích staníc, na internet, atď.
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS