Kapitola 4: Plošná regulácia maximálnych cien

Metodika regulácie:
Ministerstvo zdravotníctva vydáva nepravidelne plošné rozhodnutia, ktorými reguluje maximálne ceny liekov naraz pre väčšiu skupinu liekov, a teda nie pre každý liek osobitne. Príkladom je administratívne zníženie výrobných, resp. dovozných cien liekov plne alebo čiastočne hradených z verejných zdrojov v priemere o 6,6% k 1.4.2007, ako aj rozhodnutie o znížení cien v priemere o 7,4% podľa kategorizácie platnej od 1.7.2008. Oficiálnym dôvodom je v oboch prípadoch posilnenie kurzu SKK najmä voči euru a americkému doláru. Z plošnej regulácie bývajú obyčajne vyňaté lieky, ktorých cena klesla v období určenom pre posudzovanie kurzových zmien výraznejšie ako navrhované plošné zníženie cien, ako aj lieky len nedávno zaradené do kategorizácie (t.j. s čerstvo určenou maximálnou cenou).

Problém:
Plošné rozhodnutia o znižovaní cien môžu spôsobiť nedostatok liekov na trhu[1].
Platí to najmä vtedy, keď zníženie ceny lieku zníži zisky z jeho predaja natoľko, že sa liek neoplatí dovážať a predávať na Slovensku. Toto riziko je najväčšie pri liekoch, ktorých cena vzniká v súťaži na trhu (najmä nahraditeľné lieky, generiká) a pri liekoch s nízkou regulovanou cenou v porovnaní s cenami v referenčných štátoch. Plošná regulácia tiež spôsobuje problém lekárňam, ktoré nakúpia lieky za pôvodné ceny, predať ich však už musia podľa nových cien. Pri plošnom znížení cien tak lekárne prichádzajú o časť svojho zisku.[2]

Odporúčania:

  1. Ceny liekov regulovať individuálne, nie plošne. Po plánovanom prijatí eura od 1.1.2009 zanikne hlavný dôvod plošnej regulácie, ktorým sú kurzové pohyby SKK. Individuálna regulácia by mala revidovať ceny pravidelne (napr. raz do roka) tak, aby garantovala primeranú mieru zisku z ich dovozu a predaja na Slovensku.   
  2. Podporovať konkurenčné prostredie zlepšením informovanosti lekárov aj pacientov o jednotlivých liekoch (pozri Kapitolu 7).

 

[1] Pozri napríklad: Hospodárske noviny 12.5.2008, Niektoré lieky zmiznú z trhu

[2] Pozri napríklad: .týždeň 16.6.2008, Tretí rozmer plochy

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS