Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Peter Goliaš

INEKO, február 2009

Za cenné postrehy a pripomienky ďakujem Eugenovi Jurzycovi, riaditeľovi INEKO.

Tento dokument vznikol v rámci projektu INEKO a Dôvery Holding a.s. zameraného na informovanie o zdravotníctve prostredníctvom internetového portálu www.i-health.sk.

Dokument obsahuje stručný prehľad systémov financovania zdravotníctva vo vybraných štátoch. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť o zahraničných systémoch a poskytnúť tak inšpiráciu na zmeny potrebné pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti financovania zdravotníctva na Slovensku. Článok o konkrétnom štáte si môžete prečítať po kliknutí na jeho názov v tabuľke. Chýbajúce články doplníme neskôr. Zoznam vybraných štátov ako aj jednotlivé články priebežne dopĺňame a aktualizujeme.

Uvítame komentáre a návrhy na zlepšenie dokumentu, vrátane odporučenej literatúry.

Autor má ekonomické a nie medicínske vzdelanie, preto sa dopredu ospravedlňuje za prípadné nepresnosti v medicínskej terminológii.

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Austrália

8,8 (2005)

67,0 (2005)

Daň

22,5 (2005)

46,3 (2007)

Belgicko

10,4

71,1

Poistenie

5,4

46,7

Fínsko

8,2

76,0

Daň

9,2

n

Francúzsko

11,1

79,7

Poistenie

63,0

88,4

Holandsko

9,3

81,8

Daň, poistenie

5,9

91,0

Írsko

7,5

78,3

Daň

38,6

50,9

Izrael

7,8

65,3

Daň

8,2

n

Japonsko

8,2 (2005)

82,7 (2005)

Poistenie

14,3 (2005)

n

J. Kórea

6,4

55,1

Poistenie

7,5

n

Kanada

10,0

70,7 (2007)

Daň

42,8 (2007)

67,0

N. Zéland

9,3

77,8

Daň

21,2

32,6 (2007)

Nemecko

10,6

76,9

Poistenie

39,7

26,1

Rakúsko

10,1

76,2

Poistenie

19,7

33,7 (2007)

Singapur

3,4

33,6

Daň, sporenie

1,9

n

Slovensko

7,1 (2005)

74,4 (2005)

Poistenie

0,0

0,0

Švajčiarsko

11,3

60,3

Poistenie

21,5

40,0

Švédsko

9,2

81,7

Daň

0,3

n

Taliansko

8,7 (2007)

77,0 (2007)

Daň

4,1 (2007)

10,0

USA

15,3

45,8

Daň

66,4

65,2

V. Británia

8,4

87,3

Daň

1,0

11,1

Zdroje:
OECD Health Data 2008
World Health Organization Statistical Information System
CATO Institute (2008): The Grass Is Not Always Greener: Look at National Health Care Systems Around the World, Michael Tanner, CATO Institute, March 2008
n ... nezistený údaj

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS