Írsko

Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Írsko

Dátum poslednej aktualizácie: december 2008

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Írsko

7,5

78,3

Daň

38,6

50,9

Zdroje: OECD Health Data 2008, World Health Organization Statistical Information System

Všetci obyvatelia Írska majú nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vládnom systéme Health Service Executive. Ide o najväčšieho zamestnávateľa v krajine a verejnú inštitúciu s najväčším rozpočtom. Financovaný je z daní a prepláca časť výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Pacienti platia poplatky za liečbu v závislosti od výšky príjmu, veku, choroby, alebo zdravotného postihnutia. Okrem toho platia jednorazové poplatky:

  • poplatok 66 EUR za jeden deň pobytu v nemocnici, najviac však 660 EUR za 12 mesiacov
  • poplatok 66 EUR za 12 mesiacov za návštevu ambulancie alebo pohotovosti bez odporúčania všeobecného (rodinného) lekára
  • poplatok do 50 EUR za návštevu všeobecného lekára sa platí,
  • poplatok do 90 EUR mesačne za lieky a zdravotnícke pomôcky na predpis.

Na niektoré výdavky môžu pacienti žiadať čiastočnú daňovú úľavu. Vyšetrenia u špecialistu, ako aj diagnostické vyšetrenia sú bezplatné. Bez akýchkoľvek poplatkov je tiež akútna starostlivosť, starostlivosť o deti a starostlivosť súvisiaca s materstvom. Na bezplatnú starostlivosť má nárok zhruba 32% obyvateľstva, medzi nimi sú ľudia odkázaní na sociálne dávky, ľudia s nízkym príjmom, ľudia nad 70 rokov, ako aj ľudia s dlhodobými a ťažkými chorobami.

Dobrovoľné zdravotné poistenie má 48% obyvateľov. Zabezpečuje ho viacero poisťovní. Z nich najväčšia je vo vlastníctve štátu (Vhi Healthcare, má 70-80% trhu) a súťaží so súkromnými poisťovňami. Na žiadosť Vhi Healthcare bol medzi poisťovňami zavedený mechanizmus na vyrovnávanie rizika, ktorý do nej presúva časť peňazí zo súkromných poisťovní s mladším poistným kmeňom. V reakcii na to jedna zo súkromných poisťovní ohlásila koncom roku 2006 odchod z trhu. V krajine prebieha diskusia, ako obmedziť monopol štátnej poisťovne. Privatizácia zatiaľ nie je na programe dňa.

Popri vládnych a univerzitných nemocniciach pôsobí v Írsku aj veľa súkromných nemocníc.

Verejná diskusia sa týka najmä problémov s čakacími radmi. Priemerná čakacia doba na operáciu sa v roku 2002 pohybovala medzi 2 až 5 rokmi. Vláda preto vytvorila osobitný fond na financovanie operácií pacientov čakajúcich dlhšie ako tri mesiace, a to aj v súkromných nemocniciach. Do roku 2008 klesla priemerná doba čakania na 2 až 5 mesiacov. V roku 2007 čakalo na operáciu dlhšie ako šesť mesiacov niečo cez 4% pacientov. V ambulantnej sfére čakalo na vyšetrenie dlhšie ako dve hodiny vyše 7% pacientov a dlhšie ako dva dni 3% pacientov.

Použité zdroje:
Wikipedia: en.wikipedia.org, Healthcare in the Republic of Ireland

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS