Veľká Británia

Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Veľká Británia

Dátum poslednej aktualizácie: marec 2009

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Veľká Británia

8,4

87,3

Daň

1,0

11,1

Zdroje: OECD Health Data 2008, World Health Organization Statistical Information System

Verejné zdravotníctvo je financované z daní. Zastrešuje ho National Health Service (NHS), ktorá prepláca zdravotnú starostlivosť všetkým občanom. Pod NHS patrí aj sieť verejných poskytovateľov. Pacienti majú nárok na bezplatné zdravotníctvo na základe štandardov, ktoré určuje osobitná inštitúcia - pre Anglicko a Wales ide o National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Tieto štandardy zohľadňujú najmä klinickú účinnosť a nákladovú efektívnosť liekov a liečebných postupov. Pri ich zostavovaní sa uplatňuje systém, ktorý má minimalizovať vplyvy vlády a rôznych lobistických skupín. Výnimkou z bezplatnosti je zubné lekárstvo, kde zhruba polovicu príjmov tvoria priame platby pacientov, ako aj niektoré výkony v očnom lekárstve. Pacienti doplácajú zhruba 5-7 libier aj za predpísanie liekov. Vo Walese bol tento poplatok v roku 2007 zrušený. Od poplatku za predpísanie liekov sú oslobodení ľudia s nízkym príjmom, ľudia so zdravotným postihnutím, ako aj ekonomicky neaktívni ľudia (deti a dôchodcovia). Jedným z hlavných problémov NHS je deficitné financovanie, ktoré pretrváva aj napriek masívnemu zvýšeniu vládnych peňazí po roku 2000. Ďalším problémom sú dlhé čakacie rady pri návštevách špecialistov a liečbe v nemocnici.

Súkromné zdravotné poistenie má zhruba 11% občanov. Väčšine ho financuje zamestnávateľ, menšia časť sa poisťuje individuálne. Výhodou súkromných poisťovní v porovnaní s NHS sú najmä kratšie čakacie rady, širší výber poskytovateľov, zabezpečenie nadštandardných služieb, ako aj služieb ponúkaných nad rámec verejného zdravotníctva.

Všeobecní lekári, zubári, oční lekári, ako aj niektorí ďalší špecialisti pôsobia ako súkromní samo-zamestnávatelia. Lekárov a zdravotné sestry v nemocniciach zamestnáva priamo NHS. Príjmy všeobecných lekárov sú takmer výlučne z NHS, ktorá ich platí podľa počtu liečených pacientov, počtu a náročnosti výkonov, ako aj podľa zdravotného stavu pacientov, ktorí spadajú do ich rajónu. Pacienti majú slobodnú voľbu všeobecného lekára v regióne, v ktorom žijú. Všeobecní lekári pôsobia ako „gatekeepers“, čiže rozhodujú o ďalšej liečbe pacienta. Poskytovatelia spolupracujúci, resp. patriaci pod NHS (všeobecní lekári, polikliniky, zdravotné centrá, nemocnice, atď.) poskytujú bezplatné služby, t.j. od pacientov nesmú vyberať žiadne poplatky s výnimkou úzkej skupiny služieb nad rámec kontraktu s NHS. Pacientom poskytuje NHS aj bezplatné 24-hodinové telefonické poradenstvo. Výnimkou z bezplatnosti je zubná starostlivosť, ktorú poskytujú len súkromní lekári. Tí si môžu vybrať, či uzavrú kontrakt s NHS, ktorá im preplatí časť nákladov, alebo budú liečiť bez nároku na preplatky z verejných zdrojov. Trendom je postupný prechod zubárov od NHS do čisto súkromnej sféry. Prístup NHS k súkromným poskytovateľom je rôzny. Anglická vláda podporuje financovanie súkromných poskytovateľov cez NHS, škótska vláda sa tomu naopak snaží zamedziť. Úrazovú a akútnu starostlivosť poskytujú len verejné nemocnice.

Použité zdroje: Wikipedia: en.wikipedia.org, Healthcare in the United Kingdom

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS