Zdravotný stav obyvateľstva - medzinárodné porovnanie

Vysoká spotreba tabaku a rastúci podiel ľudí s nadváhou a obezitou. To sú hlavné negatívne faktory ovplyvňujúce zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Ľudia sa síce dožívajú dlhšieho veku ako v predchádzajúcich desaťročiach, napriek tomu však stále patríme medzi krajiny s vysokým počtom rokov života stratených v dôsledku úmrtí, ktorým sa dalo predísť.

Priemerná očakávaná dĺžka života

Predčasné úmrtia, hlavné príčiny smrti

Spotreba tabaku a alkoholu, nadváha a obezita

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS