Priemerná očakávaná dĺžka života

Priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení

 

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Švajčiarsko

71,4

73,1

75,7

77,5

79,9

81,4

81,7

Francúzsko

70,3

72,2

74,3

76,9

79,2

80,2

80,9

Veľká Británia

70,8

71,9

73,2

75,7

77,9

79,1

80,8

Švédsko

73,1

74,7

75,8

77,6

79,7

80,6

n

Kanada

n

75,3

77,6

79,3

80,4

n

n

Rakúsko

68,7

70

72,6

75,5

78,1

79,5

79,9

Nemecko

69,1

70,6

72,9

75,3

78,2

79,4

79,8

Holandsko

73,5

69,2

75,9

77

78

79,4

79,8

Portugalsko

63,8

66,6

71,4

74,1

76,7

78,1

78,9

USA

69,9

70,9

73,7

75,3

76,8

77,8

n

Česká republika

70,7

69,6

70,5

71,6

75,1

76,1

76,7

Poľsko

67,8

70

70,2

70,7

73,9

75,1

75,3

Slovensko

70,6

69,8

70,6

71

73,3

74,0

74,3

Maďarsko

68

73,7

69,1

69,4

71,7

72,8

73,2


Priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení - muži

 

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Švajčiarsko

68.7

70

72.3

74

77

78.7

79.2

Švédsko

71.2

72.2

72.8

74.8

77.4

78.4

78.7

Kanada

n

n

71.7

74.4

76.7

78

n

Holandsko

71.5

70.8

72.5

73.8

75.5

77.2

77.6

Francúzsko

67

68.4

70.2

72.8

75.3

76.7

77.3

Nemecko

66.5

67.5

69.6

72

75.1

76.7

77.2

Veľká Británia

67.9

68.7

65.5

72.9

75.5

77.1

n

Rakúsko

65.4

66.5

69

72.2

75.1

76.7

77.1

Portugalsko

61

63.6

67.9

70.6

73.2

74.9

75.5

USA

66.6

67.1

70

71.8

74.1

75.2

n

Česká republika

67.8

66.1

66.9

67.6

71.7

72.9

73.5

Poľsko

64.9

66.6

66

66.2

70.8

70.8

70.9

Slovensko

68.4

66.7

66.8

66.6

69.1

70.1

70.4

Maďarsko

65.9

66.3

65.5

65.1

67.4

68.6

69


Priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení - ženy

 

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Francúzsko

73.6

75.9

78.4

80.9

83

83.7

84.4

Švajčiarsko

74.1

76.2

79

80.9

82.8

84

84.2

Švédsko

74.9

77.1

78.8

80.4

82

82.8

82.9

Kanada

n

n

78.9

80.8

81.9

82.7

n

Nemecko

71.7

73.6

76.2

78.5

81.2

82

82.4

Portugalsko

66.6

69.6

74.9

77.5

80.2

81.3

82.3

Rakúsko

71.9

73.4

76.1

78.8

81.1

82.2

n

Holandsko

75.4

76.5

79.2

80.1

80.5

81.6

81.9

Veľká Británia

73.7

75

76.2

78.5

80.3

81.1

n

USA

73.1

74.7

77.4

78.8

80.3

80.4

n

Česká republika

73.5

73.1

74

75.5

78.5

79.2

79.9

Poľsko

70.6

73.3

74.4

75.2

78

79.4

n

Slovensko

72.7

72.9

74.3

75.4

77.4

77.9

n

Maďarsko

70.1

72.1

72.7

75.9

75.9

76.9

77.4


Priemerná očakávaná dĺžka dožitia vo veku 65 rokov - muži

 

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Švajčiarsko

12.9

13.3

14.3

15.3

17

18.1

18.5

Francúzsko

12.5

13

13.6

15.5

16.8

17.7

18.2

Kanada

n

n

14.5

15.7

16.8

17.9

n

Švédsko

13.7

14.2

14,3

15,3

16.7

17.4

17.6

Nemecko

12.2

11.9

12.8

14

15.8

16.9

17.2

Rakúsko

12

11.7

12.9

14.3

16

17

17.2

USA

12.8

13.1

14.1

15.1

16.3

17.2

n

Veľká Británia

11.9

12

12.6

14

15.8

17

n

Holandsko

13.9

13.3

13.7

14.4

15.3

16.4

16.7

Portugalsko

12.4

12.2

13.1

14

15.4

16.1

16.6

Česká republika

12.4

11

11.2

11.7

13.8

14.4

14.8

Poľsko

12.7

12.5

12

12.4

13.6

14.4

14.5

Maďarsko

12.3

12

11.6

12

12.7

13.1

13.4

Slovensko

13.2

12.3

12.3

12.2

12.9

13.2

13.3


Priemerná očakávaná dĺžka dožitia vo veku 65 rokov - ženy

 

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Francúzsko

15.6

16.8

18.2

19.8

21.4

22

22.6

Švajčiarsko

15.1

16.3

18.2

19.7

20.9

21.7

22.1

Kanada

n

n

18.9

19.9

20.4

21.1

n

Švédsko

15.3

16.8

17.9

19

20

20.6

20.8

Rakúsko

14.7

14.9

16.3

17.8

19.4

20.3

20.6

Nemecko

14.2

14.9

16.3

17.7

19.6

20.1

20.5

Portugalsko

14.5

14.6

16.1

17.1

18.9

19.4

20.2

Holandsko

15.3

16.1

18

18.9

19.2

20

20.1

USA

15.8

17

18.3

18.9

19.2

20

n

Veľká Británia

15.1

16

16.6

17.9

19

19.5

n

Poľsko

14.9

15.3

15.5

16.1

17.5

18.6

18.8

Česká republika

14.6

14.3

14.4

15.3

17.3

17.7

18.3

Maďarsko

13.8

14.3

14.6

15.3

16.5

16.9

17.2

Slovensko

14.6

14.5

15.4

15.7

16.5

16.9

17.1

n ... nezistený údaj
Zdroj: OECD Health Data 2008 – Frequently Requested Data

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS