O spôsoboch odmeňovania ambulantných lekárov

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Dalo by sa zamyslieť nad kapitáciou pre všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre všeobecných lekárov pre dospelých? Tibor Šagát zaviedol kapitácie 70 : 30, teraz sa objavujú také pokusné balóniky IZP MZ SR, že by mohol byť pomer kapitácie 50 : 50 s platbami za výkony.

  • Aký je Váš názor na túto problematiku?
  • Je paušálna kapitácia, v priemere podľa veku a poisťovní okolo 2 eurá, optimálny spôsob ako financovať ambulancie?
  • A prečo kapitácie len pre všeobecných, a nie aj špecialistov ambulantných?

Dušan Zachar, INEKO:
Pri platbách všeobecným lekárom by som neodporúčal posilňovať váhu platieb za výkony, ktoré majú tú nevýhodu, že lekári sú motivovaní vykázať čo najviac výkonov bez ohľadu na skutočnú potrebu pacientov. To sa v praxi prejavuje napríklad tým, že si pacientov medzi sebou posielajú na množstvo rôznych, často zbytočných vyšetrení, čo tiež zvyšuje nároky na verejné financie. Trendom by malo byť skôr postupné posúvanie sa k čiastočnému odmeňovaniu lekárov za výsledky liečby (tzv. pay-for-performance) v kombinácii so štandardizovaním liečebných postupov a dodržiavaním ukazovateľov efektívnosti. V budúcnosti by sa dalo uvažovať aj nad rozšírením DRG aj na ambulantnú sféru, kde by lekári dostávali fixnú platbu na liečbu pacienta, vrátane laboratórnych vyšetrení v danom čase v závislosti od diagnózy, resp. epizódy, ktorou pacient v liečebnom procese prechádza (tzv. episode-based payment).

Spôsob kapitačnej platby by sa pre mnohých špecialistov nedal aplikovať, keďže nemajú stálych pacientov, resp. chronicky chorých pacientov, ale len alebo väčšinou akútne, resp. "jednorazové" prípady.

Odmeňovaniu lekárov sme sa širšie venovali v tejto analýze.


Z vyjadrenia bolo citované 26.3.2015 v článku Zdravotníckych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS