O ozdravných plánoch štátnych nemocníc v ZA, NR, BB a KE

Ján Krempaský, denník SME (telefonická otázka):
Chcel by som Vás poprosiť o zhodnotenie a porovnanie ozdravných plánov štátnych nemocníc v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Dušan Zachar, INEKO:
Je dobré, že MZ SR dalo štátnym nemocniciam povinnosť vypracovať ozdravné plány na zlepšenie ich finančnej situácie a v najbližších troch rokoch sa podľa nich riadiť. Aby sa však z nich nestala len púha formalita, je nutné ich zverejniť, aby sa aj verejnosť s nimi oboznámila, vedela, na čo sa má pripraviť, a aby dokázala odkontrolovať, či sa plány nemocníc daria plniť. Nedostatočná konkrétnosť alebo absencia stabilizačných opatrení u niektorých ozdravných plánov nemocníc však znemožňuje účinnú verejnú kontrolu aj v prípade ich zverejnenia.

Z ozdravných plánov, ktoré som mal k dispozícii (Žilina, Nitra, Banská Bystrica a Košice), považujem materiál Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach za najlepšie spracovaný, s najväčšou mierou konkrétnosti, a teda i merateľnosti plánov.

Ak hodnotí MZ SR “ozdravný plán” FNsP Nitra ako jeden z troch najlepších plánov nemocníc na Slovensku, tak vychádza pravdepodobne len z pohľadu na kladný hospodársky výsledok nemocnice. “Ozdravný plán” nitrianskej nemocnice obsahuje totižto len jednu tabuľku s výkazom ziskov a strát za roky 2012 – 2015. Nikto sa však už nedozvie, z akých dôvodov či ako dôsledok akých opatrení budú jednotlivé položky v budúcich rokoch stúpať či klesať. Vykázané čísla tak strácajú akúkoľvek vypovedaciu hodnotu a kredibilitu. A navyše chýbajú veľmi dôležité údaje o výške dlhu nemocnice. Čo ak je nemocnica vysoko zadlžená a dosahované zisky by mali byť vyššie, aby sa dlh darilo splácať rýchlejšie a nerástli náklady na úroky. Na to nám ozdravný plán nitrianskej nemocnice nedáva žiadne odpovede.

Komentár bol písaný 17.1. a 21.1.2013 pre denník SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS