O ozdravnom pláne fakultnej nemocnice v Žiline

Ján Krempaský, denník SME:
Mohli by ste mi napísať, čo si myslíte o biznis pláne nemocnice zo Žiliny?
Mala by štátna nemocnica zverejňovať takéto biznis plány kúpené z verejných financií?
Ak áno/nie – prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Štátna nemocnica by určite mala zverejňovať podobné materiály, ktoré sú financované z verejných peňazí. Navyše nevidím v podnikateľskom pláne žilinskej nemocnice žiadne citlivé informácie, ktoré by sa verejnosť alebo lekári nemali dozvedieť. Ale možno má odopieranie zverejnenia “ozdravného” plánu nemocnice v Žiline dôvody v obave z reakcie verejnosti, ktorá by sa potom dozvedela, ako výrazne nehospodárne sa použili verejné prostriedky. Analýzu podobného rozsahu a kvality ako v Žiline by totižto mali vedieť vypracovať zamestnanci každej nemocnice za pár dní a náklady na ňu by nesmeli presiahnuť výšku minimálnej mzdy. Nebolo by teda treba zakázku zadávať externe a platiť za ňu neadekvátnych 10-tisíc EUR. Za túto sumu by som očakával oveľa rozsiahlejší, analytickejší a detailnejšie prepracovaný materiál s konkrétnymi opatreniami, ktoré majú slúžiť priam ako podrobný “návod na použitie” ako sa dostať zo strát a zadlženia a ako zvýšiť efektívnosť a výkonnosť jednotlivých oddelení. A namiesto toho dostávame len stručný popis stavu, vymenovanie jestvujúcich oddelení na štyroch stranách a ozdravný plán na troch stranách, ktorý len v obrysoch načrtáva plánované opatrenia.

Z komentára bolo citované 16.1.2013 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS