O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

Rok 2021 v slovenskom zdravotníctve

Príkladov v zdravotnej politike, kde sa demonštrovala viera v centralistický, paternalistický a etatistický prístup a riešenia, odznelo za ostatný rok viacero. Oddlžovanie prevažne štátnych nemocníc, investície z Plánu obnovy prevažne do štátnych zariadení, plán na vytvorenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok, obmedzovanie zmluvnej voľnosti zdravotných poisťovní a selektívneho zazmluvňovania direktívnym určovaním presného percenta výdavkov poisťovní do jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva zdravotníctva, drakonické a v podstate likvidačné návrhy na reguláciu zisku zdravotných poisťovní, zamýšľaná štátna pomoc stratovej VšZP, centrálne riadená a tvorená optimalizácia siete nemocníc. Niečo z toho už prešlo, niečo zatiaľ ešte nie.

Dátum: 03.01.2022
 
Dušan Zachar, INEKO: Pre pandémiu sa odsunula štvrtina operácií

V podcaste Denníka N rozprával Dušan Zachar z INEKO o hlavných záveroch vyplývajúcich z hodnotenia Nemocnica roka 2021 (viac na: kdesaliecit.sk), ako aj o vplyvoch pandémie na poskytovanie ostatnej zdravotnej starostlivosti a výsledky zdravotníctva.

Dátum: 18.12.2021
 
Ocenenie Nemocnica roka putuje opäť do Banskej Bystrice a košickej Šace. Pandémia zhoršila indikátory kvality

Pandémia koronavírusu sa v slovenských nemocniciach v roku 2020 negatívne podpísala na plošnom zhoršení úrovne všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kvôli pandémii sa znížil počet realizovaných operačných výkonov. Medziročne klesol celoplošne o takmer štvrtinu. Na druhej strane sa zvýšila reportovaná spokojnosť pacientov, hospodárenie, ako aj transparentnosť nemocníc. Nepreukázalo sa, že by nemocnice s vyšším počtom kovidových hospitalizácií boli pri hodnotení znevýhodnené alebo zvýhodnené.

Dátum: 16.12.2021
 
Za minulý rok klesol v nemocniciach počet operačných výkonov takmer o štvrtinu

Pandémia koronavírusu zasiahla výrazným spôsobom do činnosti nemocníc. Odsunula veľký objem tzv. bielej medicíny.  Pri sledovaných operačných výkonoch poklesla ich početnosť medzi rokmi 2019 a 2020 o takmer štvrtinu. To znamená, že na Slovensku bolo minulý rok uskutočnených v tejto oblasti o vyše 62-tisíc operácií menej ako v nepandemickom roku 2019. Absolútne najviac ubudlo artroskopických operácií kĺbov. V absolútnych číslach utrpela najväčší medziročný pokles Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, v relatívnych NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Dátum: 10.12.2021
 
Masívne očkovanie je jediné reálne a efektívne riešenie

Ak nechceme, aby sme boli dlhé obdobia opakovane zatváraní doma a mali obmedzenia lockdownov, ak nechceme, aby nám tu zbytočne umierali ľudia v podobnej miere ako v málo rozvinutých krajinách tretieho sveta, tak jediným reálnym a efektívnym riešením pri súčasnom poznaní je masívne očkovanie. Najvyšší úžitok pre celú spoločnosť je, keď sú primárne zaočkovaní rizikoví ľudia - jednak tí, pre ktorých môže koronavírus ľahšie spôsobiť až fatálne následky, čiže starší ľudia a pacienti s vážnymi pridruženými aj chronickými ochoreniami a tí, ktorí sú v častom a/alebo intenzívnom kontakte práve s týmito najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva (zdravotníci, pracovníci v sociálnych službách a pod.).

Dátum: 07.12.2021
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS