Na Slovensku chýbajú zubári a všeobecní lekári pre dospelých.

http://www.sme.sk/c/3712872/Lekarov-je-malo-a-starnu.html

SME 5.2.2007, Lekárov je málo a starnú
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS