Aj súkromné zdravotné poisťovne plánujú neuzatvoriť zmluvy na tento rok s niektorými zdravotníckymi zariadeniami alebo nezazml

http://www.sme.sk/c/3742067/Sukromne-poistovne-sa-dohodli-na-kriteriach.html

SME 22.2.2008, Súkromné poisťovne sa dohodli na kritériách
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS