Viac ako polovica (praktických lekárov) je dnes už v dôchodkovom veku.

 

Pravda 16.4.2008, Praktickí lekári chýbajú, ich výchova sa nevypláca<
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS