Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič: Zdravotnícke zariadenia predminulý rok poskytli zdra

http://www.sme.sk/c/3837703/Zdravotnictvu-chyba-arbiter.html

SME 21.4.2008, Zdravotníctvu chýba arbiter
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS