Zdravotné poisťovne nesúhlasia s tvrdením predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richardom Demovičom, že nez

http://www.sme.sk/c/3845879/Poistovne-nesuhlasia-s-Demovicom.html

SME 25.4.2008, Poisťovne nesúhlasia s Demovičom
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS