Od januára tohto roku dostalo ministerstvo zdravotníctva sedem oficiálnych sťažností a štyridsať ďalších podaní, kde sa pacien

 

Pravda 28.4.2008, Lekári pýtajú od cudzincov peniaze. Neprávom?<
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS