Z analýz Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vyplýva, že na Slovensku je zbytočných okolo 60 zariadení.

http://www.sme.sk/c/3853791/VsZP-pokracuje-v-redukcii.html

SME 30.4.2008, VšZP pokračuje v redukcii
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS