Približne za dvetisíc liekov budú (od júla) pacienti na doplatkoch a poisťovne platiť o sedem percent menej.

http://www.sme.sk/c/3886925/Lieky-budu-od-jula-lacnejsie.html

SME 21.5.2008, Lieky budú od júla lacnejšie
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS