Komisia na ministerstve zdravotníctva po vyše roku určila počet potrebných lekárov, s ktorými budú zdravotné poisťovne musieť u

 

Pravda 3.6.2008, Počty lekárov určí zaľudnenie, nie choroby<
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS