Viac ako 150.000 britských lekárov bude musieť preukázať spôsobilosť každých päť rokov

http://www.sme.sk/c/3988547/britskych-lekarov-budu-kazdych-pat-rokov-preverovat.html

SME.sk 23.7.2008, Britských lekárov budú každých päť rokov preverovať
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS