(Zdravotné poisťovne) hradia preventívne prehliadky u všeobecného lekára, pediatra, stomatológa, gynekológa a urológa.

 

Zdravotnícke noviny 16.10.2008, Prevencia najlacnejší liek?<
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS