Štátna záchranná služba naservírovala súkromnej spoločnosti pochybným tendrom 20 miliónov eur (602 miliónov korún).

http://spravy.pravda.sk/statna-zachranka-dava-stamiliony-vopred-jasnemu-vitazovi-tendra-pyc-/sk_domace.asp?c=A090511_081437_sk_domace_p29

11.5.2009, Štátna záchranka dáva stámilióny vopred jasnému víťazovi tendra
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS