Skupina J&T predala svoje podiely v nemocniciach (bratislavskej) spoločnosti VFSolution.

 

SME 1.12.2009
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS