Pohotovosti chcel Raši rušiť, teraz ich chráni

http://www.sme.sk/c/5330277/pohotovosti-chcel-rasi-rusit-teraz-ich-chrani.html

SME, 15.4.2010
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS