Kto sa otrávil alkoholom, má platiť

http://www.sme.sk/c/5347575/kto-sa-otravil-alkoholom-ma-platit.html

SME, 27.4.2010
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS