Liečba v cudzine má pevné pravidlá

http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=29.4.2010

Pravda, 29.4.2010 (str. 38-39)
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS