Priamym platbám u lekára sa pacienti nevyhnú

http://spravy.pravda.sk/priamym-platbam-u-lekara-sa-pacienti-nevyhnu-f3g-/sk-volby.asp?c=A100504_183058_sk-volby_p12

Pravda, 5.5.2010
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS