Dôchodcovia by za lieky nemali platiť viac ako 15 EUR mesačne

http://ekonomika.sme.sk/c/5505058/dochodcovia-by-za-lieky-nemali-platit-viac-ako-15-eur-mesacne.html

sme.sk/SITA, 13.8.2010
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS