Nemocničné nákazy sa na Slovensku nepriznávajú

http://www.sme.sk/c/5629108/nemocnicne-nakazy-sa-na-slovensku-nepriznavaju.html

SME, 8.11.2010
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS