Zdravotné poisťovne si môžu zisk nechať, rozhodol Ústavný súd

http://ekonomika.sme.sk/c/5738425/zdravotne-poistovne-si-mozu-zisk-nechat-rozhodol-ustavny-sud.html

sme.sk/26.1.2011
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS