Sociálna poisťovňa dala exekúciu na nemocnicu

http://ekonomika.sme.sk/c/5752426/socialna-poistovna-dala-exekuciu-na-nemocnicu.html

sme.sk, 4.2.2011
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS