Slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG) na Slovensku

http://www.mzsr.sk/?tlacove-spravy&sprava=slavnostne-podpisanie-memoranda-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-a-zavedeni-klasifikacneho-systemu-drg-na-slovensku

mzsr.sk, 17.3.2011
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS