Nemocnice navrhnú, aby sa za stravu a lôžko platilo

http://ekonomika.sme.sk/c/5812272/nemocnice-navrhnu-aby-sa-za-stravu-a-lozko-platilo.html

SME, 18.3.2011
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS