Nasaďte si, prosím, rúška, alebo zmeňte pravidlá!

Facebook INEKO, 9.6.2021

V ostatných dňoch sme si všimli, že mnohé médiá, asi aj pod vplyvom zlepšujúcich sa pandemických čísel, zložili rúška pri diskusných reláciách v interiéri. Pozreli sme si preto platnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_206.pdf), pozreli sme si platný COVID-automat (https://automat.gov.sk/bratislava) a pre istotu sme ešte oslovili aj ÚVZ SR s otázkou, či nemajú médiá pri politických a odborných diskusiách náhodou nejakú výnimku z povinnosti prekrytia nosa a úst (samozrejme okrem platnej výnimky pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a pre účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu).

Odpoveď z ÚVZ SR bola jasná: prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri verejných priestorov je povinné v rámci celej SR (aj v zelených okresoch) a žiadna výnimka z tejto povinnosti pre diskusné relácie v interiéroch médií neexistuje. Aj na základe nášho podnetu štátni hygienici v tejto súvislosti médiá opätovne usmernili. Ďakujeme.

V každom štáte či spoločenstve je Ideálne, keď v ňom fungujú dobré pravidlá, ktorým ľudia rozumejú, veria im a ochotne ich dodržiavajú, a ak náhodou nie, tak sú dôsledne a efektívne vymáhané. Na Slovensku sme počas pandémie svedkami, že toto nie je naša silná stránka. Aj tento faktor stál za zlými výsledkami Slovenska počas druhej vlny. Pravidlá sa nám nemusia páčiť, môžu sa nám zdať nelogické, môžu byť už zrelé na úpravu, pokojne ich môžeme kritizovať, ale pokiaľ sú platné, mali by sme sa všetci snažiť ich dodržiavať. O to viac to platí pre novinárov a pre ich hostí v reláciách - exministrov zdravotníctva, členov súčasnej vlády, poslancov parlamentu, právnikov, lekárov z prvej línie či členov iniciatívy Veda pomáha. Sú totižto prostredníctvom médií viac na očiach verejnosti, môžu formovať jej názor, viacerí z nich majú legislatívnu právomoc, niektorí z nich tieto pravidlá spoluvytvárali, a preto by ich mali poznať a dodržiavať ich. Nabudúce si preto, prosím, pri diskusiách v štúdiách a iných interiéroch opätovne nasaďte rúška, alebo zmeňte príslušné pravidlá.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS