Marian Kollár, prezident SLK o vládnom projekte unitarizácie zdravotného poistenia

"Vládna moc sa spolieha na ľúbivý argument odstránenia zisku súkromných zdravotných poisťovní. No bez nastavenia jasných transparentných pravidiel, oddelenia od politickej závislosti a riadenia odborníkmi, nie dosadenými poslušnými nominantmi, sa systém rúti do čias nekontrolovaného centralizmu a odstránenie zisku je len marketingovou bublinou zakrývajúcou tento fakt. Pokušenie moci (a obrovského balíku peňazí) spojené s ovládaním jedinej zdravotnej poisťovne je v tomto prípade oveľa silnejšie ako racionálne spravovanie toho, na čo sa skladajú každý mesiac občania."

Prečítajte si celý blog.

Zdroj: KOLLÁR, Marian: Nič sa nedeje náhodne, blog.etrend.sk, 15.7.2013


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS