Peter Celec, lekár a vedec: Veda v medicíne

"Mnohí slovenskí klinickí lekári, aj tí s vedecko-pedagogickými titulmi pred menom i za menom z kliník fakultných a univerzitných nemocníc, tvrdia, že vedu nemôžu robiť. Chýbajú vraj peniaze, čas, „podmienky“. Nikto nekonkretizoval, koľko času alebo peňazí potrebujú a aké podmienky treba zabezpečiť. Možno aj preto, že keby ich podmienky boli splnené, museli by naozaj tú vedu robiť. Podľa mňa najviac absentuje vnútorná motivácia a externý tlak. Dôsledkami sú nedodiagnostikovaní pacienti, prípadne pacienti liečení zastaranými protokolmi alebo dokonca úplne nesprávne. Vnútornú motiváciu zabezpečíme ťažko."

"Čím viac klinických lekárov bude na Slovensku robiť vedu na svetovej úrovni, tým lepšie bude postarané o pacientov. Preto by mali pacienti vytvárať ten chýbajúci externý tlak. Ak ste v univerzitnej alebo vo fakultnej nemocnici, spýtajte sa svojho lekára, aký výskum robí. Alebo si ho nájdite na www.pubmed.com."

Zdroj: CELEC, Peter: Veda v medicíne, denník SME, 12.7.2013


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS