ISCP (MPSVR SR/Trexima): Priemerná mzda pediatrov v roku 2012

Hrubá mesačná mzda pediatrov (zamestnancov) pracujúcich na plný úväzok za rok 2012:

Priemerná hrubá mesačná mzda: 1 443,27 EUR/mes.
Medián hrubej mesačnej mzdy: 1 376,38 EUR/mes.

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR) SR 1-04 , výpočty TREXIMA Bratislava

Viac o problematike vidieckych ambulantných pediatrov sa dočítate v článku denníka SME.  


     
 
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS